Úhrada členských příspěvků BSMK pro sezónu 2010/11

03.10.2010 22:28

Organizační struktura Brněnského svazu malé kopané funguje na bázi práce jednotlivých komisí a oddělení. To je každoročně zdokonalovaný servis, který zajišťujě členům delegaci rozhodčích na jejich utkání, rezervaci domácího hřiště, zajištění výsledků a statistik z utkání, včetně zaktualizovaných tabulek ihned po skončení zápasu, řešení problematik v podání disciplinární komise a řadu dalších věcí. Přesný rozpočet jednotlivých komisí a oddělení BSMK vám předkládáme níže. Startovné, které kluby hradí, pokrývá pronájem hrací plochy a odměnu rozhodčího. Členské příspěvky pokrývají servisní úkony členům BSMK. V letošní sezóně činí 200,- za každého člena BSMK a kluby jsou povinny tyto příspěvky uhradit nejpozději k 1. 10. 2010, a to v hotovosti na svaze nebo na účet BSMK: 190994025/0300. V případě druhé varianty prosím uveďte do zprávy pro příjemce název vašeho klubu. Jedná se tedy o částku, vycházející ze vzorce 200,- x počet hráčů na soupisce týmu.

Zde vám předkládáme tabulku výdajů, které jsou hrazeny z členských příspěvků. Ostatní věci jako poháry, závěrečná, reprezentace města Brna, akce BSMK aj., jsou hrazeny z dotací nebo sponzorských darů:

Výdaje - členské příspěvky 2010-11.pdf